Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

GWYBODAETH I RIENI

Arolwg sy’n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw’r cyfrifiad ac mae’n rhoi darlun i ni o’r holl bobl a

chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal. Cafodd y cyfrifiad ei gynnal ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Drwy gymryd rhan yn y cyfrifiad, byddwch yn gwneud yn siŵr bod eich llais yn cael ei glywed a bod eich cymuned yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arni. Dysgwch fwy yma am lenwi holiadur y cyfrifiad.

Rhaglen addysg arbennig i addysgu plant am y cyfrifiad yw Gadewch i ni Gyfrif! Mae’n cynnwys gwersi i gefnogi dysgu eich plentyn mewn cyfnodau allweddol amrywiol yng nghwricwlwm Cymru a Lloegr. Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn esbonio pam mae’r cyfrifiad mor bwysig, a’r ffordd y gall llenwi holiadur y cyfrifiad helpu i lywio dyfodol plant.

ONS Logo